หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
Download ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง การประชุมวันที่ 27 ส.ค 2555
Download ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง การประชุมวันที่ 27 ส.ค 2555

 
อภิปรายทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

 
นายกฯ หนุนรัฐ เอกชน หาวิทยาลัยร่วมวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการสนับสนุนนักวิจัย

 
 
กิจกรรมทั้งหมด : 23 กิจกรรม
หน้า : 2 / 2
ไปยังหน้า :
 <หน้าก่อนนี้  | |

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th