หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการและงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม ครั้งที่ 2 : RRi Congress II
วันที่ประกาศ 6 ก.ค. 2559 , เปิดอ่า่น 3076 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการและงานประชุมวิชาการ

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม ครั้งที่ 2 : RRi Congress II

“วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต”

(Applied Sciences to New Growth Engines)

           ด้วย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (RRi Congress II) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (Applied Sciences to New Growth Engines)” ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยในงานนี้ท่านจะได้พบกับ

·       การปาฐกถาและบรรยายถ่ายทอดความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

    (1)      ปาฐกถานำ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(2)      งานวิจัยดีต่ออุตสาหกรรมอย่างไร โดย คุณศาณินทร์ ตริยานนท์ นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย และกรรมการ บจก. น้ำมันพืชปทุม

(3)      การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้ทำวิจัยผลิตภัณฑ์หอยทากสยาม

 

·       การนำเสนอสุดยอดผลงานวิจัยโดยนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ. ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ แปรรูปอาหาร การแพทย์ครบวงจร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น

 

·       ไขข้อข้องใจในขั้นตอนการสมัครตลอดจนเงื่อนไขและข้อควรปฏิบัติระหว่างรับทุน สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ.

          ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย  

 

         ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 

http://goo.gl/forms/ApcgzWfsBZc1IDcE2    

                          
               ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โครงการ พวอ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8352 E-mail: kasamac.rri@gmail.com  หรือติดตามข่าวสารได้ที่ http://rri.trf.or.th   

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- เอกสารกำหนดการประชุม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th