หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก – อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และโครงการ
วันที่ประกาศ 14 พ.ย. 2555 , เปิดอ่า่น 2198 ครั้ง

การปรับเปลี่ยนแผนการจัดงานประชุมวิชาการโครงการ คปก.-อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (RGJ-Industry Congress IV)
ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rgj.trf.or.th/rri/congressXIV.asp

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th