หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม SuRF
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ทุน ป.โท, ป.เอก
ดาวน์โหลด ทุน SurF, IRF, RISE
ติดต่อสอบถาม
 
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการ
วันที่ประกาศ 29 มิ.ย. 2560 , เปิดอ่า่น 1480 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการ

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม ครั้งที่ 3 : RRi Congress III

“จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย”

(FUELING INNOVATIVE ECONOMY WITH R&D)

           ด้วย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III)ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (FUELING INNOVATIVE ECONOMY WITH R&D)” ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยในงานนี้ท่านจะได้พบกับ

  • การปาฐกถาและบรรยายถ่ายทอดความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  1. ปาฐกถานำโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. Start up สู่ตลาดทุน โดย คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  3. สเกลอัพสู่ฝัน สร้างพันล้านจากงานวิจัย โดย คุณวิรุฬห์ ตัณฑะพานิชกุล Executive Director บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด
  4. การวิจัยในอุตสาหกรรมยานยนต์/ การบิน / โลจิสติกส์ / High technology โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • Top 10 Outstanding 10 ผลงานวิจัยโดดเด่นของนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ. ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีผลงานต้นแบบและมีแนวโน้มการนำไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาสูตรแป้งผสมสำเร็จสำหรับผลิตแผ่นเกี๊ยวปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสอเนกประสงค์จากวัสดุเศษเหลือของกระบวนการผลิตปลาดุกร้า การผลิตและการใช้มัลติเอนไซม์เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกบนเส้นใยสับปะรด เป็นต้น
  • เสวนา 7 ผลงานวิจัยที่น่าสนใจโดยนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก อาทิ การพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมและขมิ้นชันเพื่อรักษาบาดแผล การพัฒนาไบโอเซรามิกส์กำจัดสารเคมีปราบศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโลหะผสมทองขาว 18 กะรัต ไม่มีนิกเกิล สำหรับงานหล่อเครื่องประดับมีค่า เป็นต้น
  • นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษากว่า 150 ผลงาน แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อาหารและการแปรรูปอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ยา สมุนไพร และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พลังงานสิ่งแวดล้อมและปิโตรเคมี เป็นต้น
  • บูทประชาสัมพันธ์โดยบริษัทชั้นนำ
  • กิจกรรมสันทนาการและเกมให้ร่วมสนุกมากมาย

 

     ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย  

 

         ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 

        https://goo.gl/forms/UF4G6Nqpx6EN8h3j1    

        ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ พวอ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8352 E-mail: kasamac.rri@gmail.com  หรือติดตามข่าวสารได้ที่ http://rri.trf.or.th/   

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- ร่างกำหนดการประชุม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th