หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัทเบทาโกร
วันที่ประกาศ 7 ม.ค. 2556 , เปิดอ่า่น 1883 ครั้ง

การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  กับ  บริษัท เบทาโกร  จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ในการร่วมสนับสนุนทุนพวอ.  ระดับปริญญาเอก  เริ่มตั้งแต่ปี 2556  จำนวนปีละ 5 ทุน  เป็นเวลาติดต่อกัน  5 ปี  โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมสนับสนุนทุนในอัตราส่วนเท่าๆกัน


 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th