หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ขอเชิญร่วมงาน Thai BISPA Day 2013 ในหัวข้อ “กลยุทธ์สุดยอด สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์
วันที่ประกาศ 6 มี.ค. 2556 , เปิดอ่า่น 1497 ครั้ง

เนื่องในวาระครบรอบ 4 ปี สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (The Business Incubators and Science Parks Association : Thai-BISPA) ซึ่งก่อตั้งโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานประชุมประจำปี "Thai BISPA Day 2013 ในหัวข้อ “กลยุทธ์ สุดยอด สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์" (Effective Strategies for Technology Commercialization) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 (ไม่ เสียค่าใช้จ่าย) ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก Silicon valley ผู้ เชี่ยวชาญด้านนโยบายอุทยานวิทยาศาสตร์จากประเทศเกาหลี และ ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากประเทศอินเดียมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมผู้ประกอบการพบนักลงทุน กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆในหลากหลายสาขาจากทั่วประเทศ และการจัดแสดงผลงานของ ผู้ ประกอบการและหน่วยบ่มเพาะธุรกิจบริเวณหน้างาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สำหรับบุคลากรและองค์กรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Thai-BISPA ได้เล็งเห็นว่างานนี้อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ จึงฝากให้ทางโครงการ พวอ. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงาน Thai BISPA Day 2013 นี้ ซึ่งหากท่านสนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaibispa.or.th/TBD2013/TBD2013.html

หรือติดต่อสำนักงาน Thai-BISPA ได้ที่ e-mail : info@thaibispa.or.th.

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th