หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาฟรี
วันที่ประกาศ 23 เม.ย. 2556 , เปิดอ่า่น 1683 ครั้ง

                เนื่องด้วยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมในงาน SUBCON THAILAND 2013 ทางโครงการจึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “Inventor Investor Industry Connections ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คิดค้น ผู้ลงทุน และอุตสาหกรรม”  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.30 – 16.30 . BITEC Bangna ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยในการสัมนาครั้งนี้ เราจะร่วมหาคำตอบว่าจะสามารถนำงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างเช่น การเพิ่มมูลค่าสินค้า การลดต้นทุนการผลิต การยกระดับสินค้าให้อยู่ใกล้ปลาย value chain มากขึ้น การลดการใช้พลังงาน การลดของเสีย/ขยะ ได้อย่างไร นอกจากนี้จะได้เห็นว่าผู้ลงทุนและแหล่งทุนต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการนี้ได้อย่างไรบ้าง ผ่านทางประสบการณ์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เป็นเวลานาน

 

                ทั้งนี้ โครงการ พวอ. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผู้คิดค้น และผู้ลงทุน ที่เชี่ยวชาญมาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโดยส่งแบบตอบรับ (ตามเอกสารดาวน์โหลด) มายังโครงการ พวอ. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

 

ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ โครงการ พวอ. e-mail: trfrri@trf.or.th หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ http://rri.trf.or.th

 

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- เอกสารแบบตอบรับสัมมนา

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th