หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
นักวิจัยจูงมือผู้ประกอบการ เข้าร่วมหารือพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
วันที่ประกาศ 15 ก.ค. 2556 , เปิดอ่า่น 1396 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ขอทุน พวอ. ปริญญาเอก รุ่น 1 ซึ่งได้จูงมือคุณยุวดี บุญครอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโปรดักส์ อินโนเวชั่น จำกัด เข้ามาร่วมหารือการพัฒนางานวิจัย และการดำเนินงานร่วมกันภายในอนาคต ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการทำวิจัยของภาคอุตสาหกรรม โดยโครงการ พวอ.ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เข้าร่วมในการหารือครั้งนี้ด้วย

ด้านคุณยุวดี ในฐานะผู้ประกอบการทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเล็งเห็นว่าการให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรไทยสามารถนำไปแข่งขันในตลาดสากลได้ จากการหารือครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งของโครงการ พวอ. ในการเชิญชวนผู้ประกอบการมาร่วมทุนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th