หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
วันที่ประกาศ 8 ส.ค. 2556 , เปิดอ่า่น 4074 ครั้ง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.

ด้วยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) มีความประสงค์ที่จะจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. : TRF IP Expo 2013” เพื่อผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นโดยอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. : TRF IP Expo 2013” ชมสุดยอดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยนักวิจัยของไทยในงานดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นโดยอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง โดยในงานนี้ท่านจะได้พบกับ

·        สุดยอดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมใช้กว่า 100 ผลงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น แปรรูปสินค้าทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ เป็นต้น ในรูปแบบของนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

·        การนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมใช้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ

·        การบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และแนวทางในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมโดยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

·        รวมทั้งตัวอย่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ของประเทศไทย

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rri2.trf.or.th/meeting/trfipexpo.aspx ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ โครงการ พวอ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8352 E-mail: trfrri@trf.or.th หรือติดตามข่าวสารได้ที่ http://rri.trf.or.th


ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ คลิ้ก!!!

Download file เอกสาร
- ประวัติวิทยากร
- ร่างกำหนดการ งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. : TRF IP Expo 2013
- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง Inventing using patents
- ดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์ การนำนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการตั้งบริษัท Start Up/Spin Off
- ดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์ Industrial Based R&D and Needs : Western Digital (Thailand)
- ดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์ Industrial Based R&D and Needs : Betagro

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th