หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
งานแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา-IP Expo 2013
วันที่ประกาศ 24 ก.ย. 2556 , เปิดอ่า่น 2240 ครั้ง

วันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. หรือ TRF IP Expo 2013 เชื่อมโยงนักวิจัยและผู้ประกอบการให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ และผลักดันงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนกว่า พันคน

ภายในงานนอกจากจะมีการบรรยายและการเสวนาที่น่าสนใจ โดยวิทยากรผู้บรรยายเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังมีการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญามาจัดแสดงประกอบด้วยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จำนวนกว่า 100 รายการจาก 8 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโนลีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และภาคเอกชนที่มี MOU ร่วมกับ พวอ. ได้แก่ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยละน้ำตาล จำกัด บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

โดยมีผลงานที่นำมาจัดแสดงนั้นครอบคลุมในอุตสาหกรรม 7 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเกษตร เช่น เกษตรกรรม แปรรูปสนค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม
2. กลุ่มยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น ยา สมุนไพร ชีวเวชศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ
4. กลุ่มวัสดุศาสตร์ เช่น ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี พอลิเมอร์ และเซรามิก
5. กลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เช่น รีไซเคิล ไบโอพลาสติก และไบโอดีเซล
6. กลุ่มเครื่องจักรโลหะการและชิ้นส่วนยานยนต์
7.กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ


 


ตัวอย่างในกลุ่มเครื่องจกรโลหะการและชิ้นส่วนยานยนต์


 


ตัวอย่างผลงานเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 


ตัวอย่างผลงานในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

 


ตัวอย่างผลงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและวัสดุศาสตร์

 


ตัวอย่างผลงานในกลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

 


ตัวอย่างผลงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 


นักวิจัย ภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

 


ผลงานจากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

 


ผลงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 


ผลงานจากบริษัท มิตรผล พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

 


ผู้เชี่ยวชาญไขข้อข้องใจให้กับผู้ที่สนใจ

 

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th