หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการและงานประชุมวิชาการ
วันที่ประกาศ 5 มิ.ย. 2558 , เปิดอ่า่น 1950 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการและงานประชุมวิชาการ

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม (พวอ.) ครั้งที่ 1

"สร้างสรรค์งานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่งและยั่งยืน"

            ด้วย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) มีความประสงค์ที่จะจัดงาน นิทรรศการและงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม (พวอ.) ครั้งที่ 1ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์งานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่งและยั่งยืน" ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อติดตามความก้าวหน้า และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังภาคอุตสาหกรรม โดยในงานนี้ท่านจะได้พบกับ

  • การปาฐกถาและบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไทยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การบริการและให้ความช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น การลดหย่อนภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น
  • การนำเสนอสุดยอดผลงานวิจัยโดยนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ. ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ แปรรูปสินค้าการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ เป็นต้น
  • ไขข้อข้องใจในขั้นตอนการสมัครตลอดจนเงื่อนไขและข้อควรปฏิบัติระหว่างรับทุน สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ.

 

            ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.trfrriconference2015.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ โครงการ พวอ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8352 E-mail: kasamac.rri@gmail.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่ http://rri.trf.or.th

คลิ้กลงทะเบียนที่นี่

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- ร่างกำหนดการประชุม05

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th