หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015)
วันที่ประกาศ 17 ก.ค. 2558 , เปิดอ่า่น 2996 ครั้ง

10th International Conference on the Physical

Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015)

 

The 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015) will be held in Chiang Mai, Thailand, from 17 to 21 November 2015. The ICPMAT2015 conference is organized by Faculty of Science, Chiang Mai University. The conference will focus on fundamental and applied research and current developments within physics and materials science, including structural materials, functional materials, advanced characterization techniques and computational materials science.

Sessions

  • Structural materials (light metals, steels, deformation, cement and concrete, polymers, composites, etc.)
  • Functional materials (superconductors, oxides, polymers, ceramics, spintronics, energy-related materials, nanomaterials, etc.)
  • Advanced characterization techniques (electron microscopy, muon spin spectroscopy, instrumentation, x-ray techniques, etc.)
  • Computational materials science (finite element methods, density functional theory, Monte Carlo method, etc.)

 

ABSTRACT SUBMISSION FOR PROCEEDINGS
      An abstract (1 page) must be submitted before 17 May 2015 
31 July 2015 The conference proceedings in CD format containing the abstracts will be distributed at the conference. The conference program will be printed as a booklet.

  • Please prepare your abstract following the "ABSTRACT TEMPLATE".
  • To submit, you must first register by "CREATE ACCOUNT". On-line submission will be available after you "LOGIN" to the system.
  • File size must not exceed 10 MB. 
  • Oral/Poster presenters are requested to register no later than 9 October 2015.

 

For more information: www.icpmat2015.science.cmu.ac.th

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th