หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
งานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 - RRi Congress I”
วันที่ประกาศ 27 ก.ค. 2558 , เปิดอ่า่น 3552 ครั้ง

22 กรกฎาคม 2558 -- ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 หัวข้อ "สร้างสรรค์งานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  

ภายในงานพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้ตลอดทั้งวัน อาทิ การปาฐกถาและบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไทยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การบริการและให้ความช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น การลดหย่อนภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสุดยอดผลงานวิจัยโดยนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ. ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เกษตร อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปสินค้าการเกษตร วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เคมีและวัสดุศาสตร์ และกลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรโลหการ ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการไขข้อข้องใจในขั้นตอนการสมัครตลอดจนเงื่อนไขและข้อควรปฏิบัติระหว่างรับทุน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการและนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. การปาฐกถาและบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไทยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การบริการและให้ความช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น การลดหย่อนภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้นดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถานำบรรยากาศงานประชุมที่มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

ปาฐกถาพิเศษ “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

 


รมว.วิทยาศาสตร์ฯ และผู้บริหาร สกว.

 

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ขณะสนทนากับ ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ พวอ.

 

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ชมผลงานวิจัยของนักศึกษา

 

รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รอง ผอ. สกว. ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th