หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
ประกาศรับสมัครทุน โครงการพวอ. ปริญญาโท รอบที่ 2 ประจำปี 2558
รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท รอบที่ 2 ประจำ ปี งบประมาณ 2558

 
ประกาศ การรับข้อเสนอโครงการ
การประเมินผลสำเร็จงานวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

 
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับทุน พวอ. ป.เอก ปี 2558 รอบ 1
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (รอบที่ 1/2558) ในวันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 57

 
ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2558

 
ประกาศการรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมจะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว. กับ ภาคอุตสาหกรรม

 
ประกาศรับสมัครทุน โครงการพวอ.-ระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2558)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการพวอ.-ระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2558)

 
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับทุน พวอ. ป.เอก ปี 2557 รอบ 2
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (รอบที่ 2/2557) ในวันที่ 6 พ.ค- 27 มิ.ย 57

 
ขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาและเกณฑ์การให้ทุน พวอ. ปริญญาเอก รอบ 2/2557 เพิ่มเติม
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา

 
ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ2/2557)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการพวอ.-ระดับปริญญาเอก (รอบ 2/2557) ผู้สนใจสามารถสมัครในระบบออนไลน์ (http://rri2.trf.or.th)

 
ประกาศการรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รุ่น 1 รอบ 2
ประกาศ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รุ่น 1 รอบ 2

 
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับทุนพัฒนานักวิจัย

 
ขอเรียนเชิญดุษฎีบัณฑิต คปก.ทุกท่าน ให้ข้อมูลการทำงาน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คปก.
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ขอเรียนเชิญดุษฎีบัณฑิต คปก.ทุกท่าน กรุณาอัปเดตข้อมูลการทำงานของท่าน

 
ประกาศ รับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการพวอ.-ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 2

 
สำคัญ!! การปฏิบัติตามกฎหมาย ปปช. ของนักวิจัยผู้รับทุนโครงการ พวอ.
เนื่องด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ออกประกาศ

 
ประกาศ (ครั้้งที่ 3) รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับข้อเสนอโครงการ

 
ประกาศ (ครั้้งที่ 2) รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับข้อเสนอโครงการ

 
ประกาศ (ครั้้งที่ 1) รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพื่อส่งข้อเสนอโครงการขอรับทุน พวอ.
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556

 
ขยายเวลารับสมัคร!! ทุนโครงการ พวอ.ปริญญาเอก รอบ 2/2556
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)เปิดขยายเวลาการรับสมัครทุนวิจัย ปริญญาเอก

 
 
กิจกรรมทั้งหมด : 45 กิจกรรม
หน้า : 2 / 3
ไปยังหน้า :
 <หน้าก่อนนี้  | |  หน้าถัดไป> 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th