หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
ประกาศการรับสมัครทุน พวอ. ปริญญาเอก รอบ 2/2556
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาเอก

 
ส่งข้อเสนอโครงการและชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับทุน พวอ. ปริญญาเอก รุ่นที่ 1
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีสิทธิ์ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับทุน พวอ. ปริญญาเอก รุ่นที่ 1

 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณ์เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับทุน พวอ. ปริญญาเอก รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม
รายชื่อผู้สมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณ์

 
ข่าวสารจาก Biodata เกี่ยวกับโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สัปดาห์นี้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (http://rri.trf.or.th)

 
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับทุน พวอ. ปริญญาเอก รุ่นที่1
ทางโครงการจึงใคร่ขอเรียนแจ้งให้ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ สามารถดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ และจัดเตรียมข้อมูลเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทันทีพร้อมทั้งสามารถดำเนินการสรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติ

 
 
กิจกรรมทั้งหมด : 45 กิจกรรม
หน้า : 3 / 3
ไปยังหน้า :
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | |

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th