หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก รอบ 1/60 (1 พ.ย. 59 - 15 พ.ย. 59)
วันที่ประกาศ 14 ต.ค. 2559 , เปิดอ่า่น 2013 ครั้ง

ประกาศการรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2560)

 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รอบ 1/2560  อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติในระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 59 สามารถดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

ทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือเพื่อแก้ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม และมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม

 

ขั้นตอนการสมัครทุน พวอ. (สามารถดูขั้นตอนการสมัครโดยละเอียดในประกาศรับสมัคร)

1. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาในระบบออนไลน์ วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 59

2. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ สกว. กำหนด สามารถส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารต่างๆ และเสนอชื่อนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเพื่อเข้าสู่การประเมินในขั้นตอนต่อไปได้

 

ปฏิทินการดำเนินงานทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก (รอบ 1/60)

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ

1 พ.ย. 59 – 15 พ.ย. 59

ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา

ภายใน 6 ธ.ค. 59

ประเมิน และประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

7 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60

ส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และรายชื่อนักศึกษา (ถ้ามี)

ภายใน 30 เม.ย. 60

แจ้งผลการพิจารณา (ทยอยประกาศตามความพร้อม)

 

          หมายเหตุ:

·       โปรดหลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ช่วงเวลาปิดรับสมัคร เนื่องจากจะมีผู้เข้ามาใช้ระบบเป็นจำนวนมาก อาจเกิดความผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขได้ทันการ

·       โปรดตรวจสอบ link การสมัคร การแนบไฟล์ และการส่งรายชื่อนักศึกษาให้ถูกต้อง โดย

            ป.เอก ดำเนินการที่  http://rriphd.trf.or.th

            ป.โท http://rrimsd.trf.or.th  
ป.เอก
http://rriphd.trf.or.th  ป.โท  ดำเนินการที่  http://rrimsd.trf.or.th

·       ดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ และเอกสารการสมัคร ได้ที่ http://rri.trf.or.th/download.asp

·       โปรดติดตามประกาศผล และข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์ http://rri.trf.or.th  หรือ https://www.facebook.com/trfrri

·       กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- ประกาศรับสมัคร โท-เอก 1-60.pdf

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th