หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ประกาศรับสมัครทุน โครงการพวอ. ปริญญาเอก รอบ 2/2558
วันที่ประกาศ 29 เม.ย. 2558 , เปิดอ่า่น 4221 ครั้ง

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการพวอ.-ระดับปริญญาเอก รอบ 2/2558  อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจสามารถสมัครในระบบออนไลน์ (http://rri2.trf.or.th) เพื่อประเมินคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 58 - วันที่ 15 พฤษภาคม 58สามารถดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบออนไลน์

1. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลคุณสมบัติได้ที่ http://rri2.trf.or.thโปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียดที่สุดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อมูลของท่าน

2. ตรวจสอบข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละส่วนให้ครบถ้วนและกด “คลิกเพื่อยืนยันเอกการใช้เอกสารประวัติส่วนตัว” (สีฟ้า)เพื่อให้ระบบสร้างไฟล์ประวัติของท่านขึ้นมาจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้

3. ไปสู่หน้า “ยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาทุน” กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการและภาคอุตสาหกรรมโดยสังเขป และกด “ยืนยันเข้าร่วมพิจารณาทุน/บันทึกการแก้ไขข้อมูล” (สีแดง)โดยหลังจากยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาทุนแล้วท่านสามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกภายใน 7 วัน

4. พิมพ์เอกสารแสดงประวัติและลงลายมือชื่อของผู้สมัครและประธานหลักสูตร นำส่งมาที่

                โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

                สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21

                ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

5. เมื่อท่านผ่านการประเมินแล้ว จึงมีสิทธิ์ยื่นชื่อนักศึกษาและข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อประเมินต่อไป

 

หมายเหตุ- ผู้ที่เคยสมัครขอรับทุนแล้ว ต้องยืนยันการสมัครใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

                   - โปรดปรับปรุงข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นข้อมูลล่าสุดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

 

ปฏิทินการดำเนินงานทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รอบ 2/2558

วัน / เดือน / ปี

กระบวนการ

1พ.ค. – 15พ.ค. 58

รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา

ภายใน 5 มิ.ย. 58

ประเมิน และประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

8มิ.ย. – 10ก.ค. 58

ส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและรายชื่อนักศึกษา (ถ้ามี)

ส.ค. - ต.ค. 58

แจ้งผลการพิจารณา (ทยอยประกาศตามความพร้อม)

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์ http://rri.trf.or.th

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- ประกาศรับสมัคร ป.เอก 2558-2

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th