หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ได้รับทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ประกาศ 7 ต.ค. 2558 , เปิดอ่า่น 812 ครั้ง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ได้รับทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558

ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อรับการสนับสนุนทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558

บัดนี้ โครงการ พวอ. ได้สรุปผลการประเมินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถทำสัญญาเพื่อรับการสนับสนุนทุน พวอ. ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามไฟล์แนบ

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ทำสัญญา ปี 58

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th