หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ประกาศ การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท รอบ 1/2559
วันที่ประกาศ 3 พ.ย. 2558 , เปิดอ่า่น 3986 ครั้ง

ประกาศ การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท รอบ 1/2559

 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท รอบ 1/2559  อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติในระบบออนไลน์ http://rrimsd.trf.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 58 - วันที่ 18 ธันวาคม 58 สามารถดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

 

รายละเอียดทุน พวอ. ปริญญาโท

ทุน พวอ. ปริญญาโท เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม โดยมีงบประมาณทุนละ 502,000 - 600,000 บาท สำหรับการศึกษาวิจัยไม่เกิน 2 ปี โดยเป็นค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ขั้นตอนการสมัครทุน พวอ. (อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการ)

1. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาในระบบออนไลน์ (1 ธันวาคม 58 - วันที่ 18 ธันวาคม 58)

2. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ สกว. กำหนด สามารถส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารต่างๆ และเสนอชื่อนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเพื่อเข้าสู่การประเมินในขั้นตอนต่อไปได้

 

ปฏิทินการดำเนินงานทุน พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ 1/2559)

วัน / เดือน / ปี

กระบวนการ

1 ธ.ค. 58 - 18 ธ.ค. 58

ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา

ภายใน 8 ม.ค. 59

ประเมิน และประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

18 ม.ค. 59 - 29 ก.พ. 59

ส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและรายชื่อนักศึกษา (ถ้ามี)

ภายใน พ.ค. 59

แจ้งผลการพิจารณา (ทยอยประกาศตามความพร้อม)

·        โปรดหลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ช่วงเวลาปิดรับสมัคร เนื่องจากจะมีผู้เข้ามาใช้ระบบเป็นจำนวนมาก อาจเกิดความผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขได้ทันการ

·        สมัครรับทุน พวอ. ปริญญาโท ได้ที่  http://rrimsd.trf.or.th

·        ดาวน์โหลดเอกสาร  ได้ที่ http://rri.trf.or.th à ดาวน์โหลด à ทุน พวอ.ปริญญาโท-เอก

                  

กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามข้อมูลทาง

เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/rri.trf

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- ประกาศรับสมัคร ป.โท1-2559.pdf

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th