หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ประกาศ ผลการพิจารณาทุน Newton Fund 2015
วันที่ประกาศ 30 พ.ย. 2558 , เปิดอ่า่น 622 ครั้ง

ประกาศ ผลการพิจารณาทุน Newton Fund 2015

รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการ PhD Placement for Scholars 2015/16 และ PhD Placement for Supervisors 2015/16 ตามรายละเอียดด้านล่าง


  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- Newton Fund PhD Placement 2015-16

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th