ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ). ระดับปริญญาโท.

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เข้ารับทุนพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท รอบ 2/2560

วันที่ประกาศ 10 ก.ย 2561

ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท (รอบที่ 2/2560)

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ประกาศ 10 ก.ย 2561

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561