หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
รหัส : M002
ชื่อรายการ : รายการเวลาเศรษฐกิจ
รายละเอียด :รายการเวลาเศรษฐกิจ
เวลา : 28 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : ช่อง TNN
วันที่ออกอากาศ : 27.08.2555
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 3426 ครั้ง
 
 
 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th