หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
งานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 - RRi Congress I”
วันที่ประกาศ 27 ก.ค. 2558 , เปิดอ่า่น 3553 ครั้ง
 

22 กรกฎาคม 2558 -- ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 หัวข้อ "สร้างสรรค์งานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  

ภายในงานพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้ตลอดทั้งวัน อาทิ การปาฐกถาและบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไทยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การบริการและให้ความช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น การลดหย่อนภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสุดยอดผลงานวิจัยโดยนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ. ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เกษตร อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปสินค้าการเกษตร วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เคมีและวัสดุศาสตร์ และกลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรโลหการ ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการไขข้อข้องใจในขั้นตอนการสมัครตลอดจนเงื่อนไขและข้อควรปฏิบัติระหว่างรับทุน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการและนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. การปาฐกถาและบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไทยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การบริการและให้ความช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น การลดหย่อนภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้นดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถานำบรรยากาศงานประชุมที่มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

ปาฐกถาพิเศษ “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

 


รมว.วิทยาศาสตร์ฯ และผู้บริหาร สกว.

 

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ขณะสนทนากับ ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ พวอ.

 

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ชมผลงานวิจัยของนักศึกษา

 

รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รอง ผอ. สกว. ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th