หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
เชิญร่วมงาน....การประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 “Gateway to ASEAN, an Emerging Dynamic Market”
วันที่ประกาศ 5 ม.ค. 2559 , เปิดอ่า่น 2524 ครั้ง
 

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 7 หน่วยงานได้กำหนดจัดงานประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 “Gateway to ASEAN, an Emerging Dynamic Market” ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการทำงานและ การแบ่งปันประสบการณ์การเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกกว่า 30 คน อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสดีสำหรับกลุ่มนักจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียนได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันต่อไป

การประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 ในสองวันแรกเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Pre-Conference Workshop) ในสองวันต่อมาเป็นการประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม (Excursion Tour) เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสายงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หน่วยงานเจ้าภาพฯ จึงได้กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนพิเศษสำหรับบุคลากรในสังกัดหน่วยงานภายในประเทศไทย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.autmthailand2016.netได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
AUTMAsia2016-Detail.zip 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th